Parterapeutisk efteruddannelse 

Parforhold er ikke et problem, der skal løses. Det er et mysterium, der skal leves.

Forelskelsen bærer på det største mysterium af alle: Nemlig at konflikten, der før eller siden sender par i parterapi, er tilstede helt fra begyndelsen, indbygget i selve forelskelsens struktur. Parterapeutens fornemmeste opgave er at folde dette mysterium ud, så konfliktens skjulte budskab kan leves – og genforene parret i stedet for at skille dem ad.

Denne efteruddannelse lærer dig hvordan.

Var du fascineret af bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte og vil du gerne arbejde med modellen i din egen praksis som terapeut? Nu har du muligheden for at lære metoden bag bogen.

Jeg vil gerne ansøge om en plads på 2023 holdet >>>

 

 

Denne efteruddannelse tager udgangspunkt i et banebrydende kærlighedssyn

Mit arbejde med par verden over har bragt mig til denne konklusion: Du forelsker dig kun i et menneske, der i sin personlighedsstruktur bærer på to modsatrettede karaktertræk: Et aspekt af det, du beundrer mest eller nærer det stærkeste ønske om at have i dit liv, men samtidig finder det vanskeligst at udvikle eller lade komme til udtryk i dig selv og et aspekt af det, du finder mest foruroligende og derfor mest ihærdigt forsøger at holde ude af dit liv.

Jeg kalder i min bog om emnet disse karaktertræk for henholdsvis det forløsende aspekt og det krænkende aspekt.

Disse to modsatrettede egenskaber generer en foruroligende blanding af euforisk begejstring og angstprovokerende usikkerhed. De aktiverer vores største håb og længsler og fastlåser os i de mest smertefulde, fastlåste, opslidende parforholdskonflikter. Men hvis ikke begge disse kvaliteter er tilstede, forelsker vi os ikke.

Jeg kalder dette fænomen den mytiske hårdknude. Og det er den mytiske hårdknude, du som terapeut er oppe imod i parterapien.

Kampen mellem det forløsende og det krænkende aspekt udspiller sig i terapilokalets mest udfordrende og fastlåste øjeblikke, når dine par-klienter …

 • Ikke er til at rokke ud af stedet.
 • Går i baglås, sætter hælene i og lukker ned.
 • Insisterer på, at det er den andens skyld.
 • Nægter at kigge på sig selv, fordi ”Hvis den anden ikke … så ville jeg heller aldrig…”
 • Oplever det, der sker, som uretfærdigt eller ensidigt rettet mod dem.
 • Føler at terapeuten holder med den anden: ”Hvorfor er det altid mig, der fokuseres på? Hvorfor griber du ikke fat i ham/hende?”
 • Udtrykker: “hvordan er det hele pludselig blevet ”min skyld”.
 • Insisterer på, at deres reaktion ikke har noget med deres fortid, underliggende uforløste sår og smerte, skuffelser og længsler at gøre.
 • Vrisser vredt og sarkastisk: ”Ja, selvfølgelig, er det som altid mig”.
 • Gemmer sig bag ”Jamen, i min oplevelse, så…” for at slippe for at kigge på sig selv.
 • Bruger ”I min oplevelse…” til at slå den anden oven i hovedet.
 • Barrikaderer sig bag et hult og utilnærmeligt ”Ja”, der i virkeligheden betyder ”Nej”.

Mangler du redskaber til at tackle disse mest opslidende situationer i parterapien?

 • Har du lyst til at lære en ny og banebrydende terapeutisk metode, der bruger konflikter og uoverensstemmelser som genvej til parforholdets ulevede potentiale?
 • Vil du lære selv at bruge metoden, jeg beskriver i min bog Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte?

Så har du her muligheden for at lære at bruge min afdækkende metode i dit eget arbejde med klienter.

Løs hårdknuden i din parterapi – ansøg om plads på holdet her >>>

 

 

Jeg har i mit arbejde kortlagt en af de grundlæggende årsager til, at parterapi ikke ’lykkes’.

Kunne nogle af dine tidligere par-klienter sidde tilbage sådan her:

Når par fortæller om deres tidligere oplevelser i parterapi, hører jeg alt for ofte, at terapien hjalp dem på nogle punkter – men, at der manglede noget. ’Noget’ de ikke helt kan sætte fingeren på og ikke helt forstår, hvad er … De ved bare, der er ’noget’, den tidligere parterapi ikke formåede at gribe fat i. For selv om nogle ting er blevet bedre imellem parret, ender de stadig i hver sin skyttegrav hver eneste gang, der opstår konflikter imellem dem.

Terapien formåede ikke at kortlægge parforholdets DNA:
den mytiske hårdknude.

Parforholdsdynamikker og -konflikter er uendelig rodede og utrolig komplekse. Det er derfor både nemt og fristende at lade sig forføre af indholdet af parrets beklagelser – uanset om, det drejer sig om en opslidende konflikt, et fortravlet liv med karriere og børn, en affære, uoverensstemmelser om børneopdragelse, økonomi, eller mangel på intimitet og nærvær. Men sandheden er: De er alle bare overflade-snapshots af den underliggende, aktiverede mytiske hårdknude.

Hvis du som terapeut ikke forstår den underliggende dynamik – altså dét, der driver parforholdskonflikterne – ender parterapiens fokus nemt på indholdet af disse uoverensstemmelser. Og så er faren for symptombehandling stor. Symptombehandling efterlader netop par med den ovenfor beskrevne oplevelse: ”Jo, noget blev bedre, men der er stadig noget, vi ikke fik berørt.

Og så stopper par i terapien.

Ofte med et: ”Vi kom ikke rigtig videre …”

Den mytiske hårdknude kan og skal ikke lukkes ned.
Den vil og skal foldes ud.

Når det, der rumsterer i parforhold, bliver behandlet som ’et problem, der skal løses’, smækker døren til det evigt fornyende og livgivende parforholdsmysterium automatisk i.

Men hvis den mytiske hårdknudes parforholdsdrama bliver foldet ud, vil selv de mest opslidende og fastlåste parforholdskonflikter åbenbare aha-oplevelser, der kan blive det ultimative vendepunkt i parterapien.

For parforholdskonflikter er en frustreret version af parforholdets ulevede potentiale.

Når den mytiske hårdknude bliver foldet ud, kan det krænkende aspekt forløses og det forløsende aspekt integreres i den enkelte og i parforholdet. I stedet for at holde hinanden fastlåst i smertefulde konflikter, lærer parret at forstå problemer som uudfoldede og ulevede potentialer.

Hvorfor er det så vigtigt, når vi arbejder med parterapi?

Fordi par tror, at de sidder fast i en parforholdsproblematik, de skal have hjælp til at løse.
Sandheden er både simplere og langt mere kompleks:
Den nuværende parforholdsramme er simpelthen for snæver til, at en større version af netop det parforhold kan folde sig ud. Deres nuværende parforholdsversion er nået til vejs ende, og en ny og større version tripper utålmodigt i kulissen for at komme i spil.

Alle parforhold indeholder mere end ét ægteskab.

For parforhold er i bund og grund dynamiske selvudviklingsmaskiner. Parterapiens fornemmeste opgave er derfor at hjælpe par med overgangen fra én parforholdsversion til den næste. Dvs. fra parforholdsversion 1.0 til parforholdsversion 2.0, til parforholdsversion 3.0 osv.

Hvis disse overgangsproblematikker bliver tolket som ’problemer, der skal løses’, misfortolker vi selve mysteriet, der førte to mennesker sammen.

Mysteriet gemmer sig i og skal derfor udfoldes i netop disse overgangsproblematikker.

Den bedste parterapi hjælper par til at håndtere overgangen fra det ene parforhold til det næste med den samme person – til døden dem skiller.

Du kan nu lære at bruge transformationsmodellen, der gør dine klienters ’problem’ til et integreret potentiale, der for alvor forvandler deres parforhold

Til det formål har jeg udviklet en model, der trin for trin udfolder og kortlægger forvandlingsprocessen fra problem til levet integreret potentiale.

Efteruddannelsen består af en 7-moduls basistræning, hvor du trin for trin lærer at bruge transformationsmodellens fire faser og tre udfordringer i dit terapeutiske arbejde med par såvel som individuelle klienter. I løbet af basistræningens 7 moduler hjælper du et øve-par gennem hele transformationsmodellens 4 faser og 3 udfordringer.

Sådan her kommer basistræningen til at foregå:

Basistræningen består af 7 moduler af 2 eller 3 dages varighed (i alt 102 timer fordelt på 17 dage).

Modul 1
Introduktion til paradigmet og transformationsmodellen
Hvordan hænger det hele sammen? I første modul binder vi det hele sammen og får det store overblik over paradigmet

 • Forelskelsens mysterium: Den mytiske hårdknude
 • Dansen mellem det bevidste og det ubevidste
 • Tilknytning: fra 16 til 4 til 16 spor
 • Implicit og explicit hukommelse
 • Skam, selvværd og selvtillid
 • Gøren og væren
 • Overbevisninger, forsvarsmekanismer, og overlevelsesstrategier
 • Parforholdets drama og mirakel: To sammenflettede sår
 • Det krænkende og det forløsende aspekt
 • Offer-krænker-sammenfletningen/ helhed-gennem-kontakt
 • Fra helhedssøgen til magtkamp
 • Det kompenserende elements rolle i parforholdet
 • Den høje-lave drøm og den milde kroniske depression
 • Opbygningen af transformationsmodellens 4 faser og 3 udfordringer

Herefter gennemgår vi transformationsmodellen trin for trin. Hver enkel fase og udfordring har sit eget modul.

Modul 2
Fase 1: Sådan kortlægges den mytiske hårdknude

 • Afdæk kernen i parrets problemformulering
 • Levendegør den personlige historie fra fortælling til oplevelse
 • Afdæk det krænkende og det forløsende aspekt
 • Kortlæg sammenfletningen af de to personlige historier
 • Tydeliggør den mytiske hårdknudes underliggende emotionelle struktur og dynamik

Efter 2. modul begynder du arbejdet med at kortlægge dit øve-pars Mytiske hårdknude.

Modul 3
Sådan sammenkobles fase 1 med den første udfordring

Første udfordring: At turde give et helhjertet ja

 • Det nødvendige commitment
 • Hvad committer man sig til?
 • Forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • De 4 krav til den mytiske partner
 • Tilknytning: fra 4 til 16 til 4 spor og commitment
 • Selvværd og selvtillid og commitment
 • Manglende commitment til parforhold = manglende commitment til selv

Modul 4
Sådan sammenkobles den første udfordring med fase 2

Fase 2: Nedstigningen i det ubevidste

 • Afklædning, møde, begyndende ansvarstagelse og forløsning af det krænkende aspekt som indre proces
 • Udfoldelse og tydeliggørelse af forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • Om ’at blive på egen banehalvdel’ (hvad betyder det i virkeligheden?)
 • Om at tage ansvar for ’I min oplevelse …’ (hvad betyder det i virkeligheden?)
 • Bolden på din banehalvdel
 • Indre og ydre konfliktløsning: at etablere forbindelse mellem følelseshjernen og frontallappen

Første supervisionsdag: Live supervision og øvelser

Modul 5
Sådan sammenkobles fase 2 med anden udfordring

Anden udfordring: Død og opstandelse – at turde skifte den indre kamp fra krænker til forløser

 • Tag fuldt ansvar for det krænkende aspekt som indre proces
 • Anderkend partner som katalysator
 • Tag fuldt ejerskab af forløsende aspekt som indre proces
 • Bolden skal samles op
 • Kompensation og afhængighed
 • Affærer
 • Tilbage til 1. udfordring
 • Hvad dør, hvad genopstår?

Anden supervisionsdag: Live supervision og øvelser

Modul 6
Sådan sammenkobles anden udfordring med fase 3

Fase 3: Opstigningen fra det ubevidste

 • Om at møde, iklæde, tage ansvar og ejerskab af og integrere det forløsende aspekt
 • Det forførende og det komfortable i den velkendte indsnævrede version
 • Opgør med sidste tvivl og tøven omkring den nye og større version af både den enkelte og parforholdet
 • Integrer og tag ejerskab af det forløsende aspekt
 • Afmonter de sidste undskyldninger for at forblive i formindsket version

Tredie supervisionsdag: Live supervision og øvelser

Modul 7
Sådan sammenkobles fase 3 med den tredje udfordring

 • Tredje udfordring: Fra ’4 spor’ til ’16 spor’
 • Om at tage fuldt ejerskab af og leve den nye parforholdsversion
 • Det sidste opgør i den tøvende 11. time
 • De tusind overbevisende grunde til ikke at krydse integrationstærsklen
 • Tilbage til 1. udfordring
 • Mod
 • Den endelige frisættelse af parforholdets ulevede potentiale

Fase 4: Den nye parforholdsversion bliver status quo. Den næste parforholdsversion lægger brænde i ovnen til den næste udfordring.

Vi kan ikke udfolde klienters processer længere, end vi selv er nået med udfoldelsen af vores egen.

Du vil derfor sideløbende gennem de 7 moduler også arbejde med din egen forvandlingsproces, så du får en intim oplevelse dels af dine egne blokeringer og i særdeleshed af  hvad, det egentlig vil sige at gå igennem transformationsmodellen.

 

Efter basistræning følger et intenst 4-moduls video supervisionsforløb, man kan vælge at afslutte med en certificeringsproces.

Sådan her kommer video supervisionen til at foregå:

Video supervisionen består af 4 moduler af 2 dages varighed (i alt 48 timer fordelt på 8 dage).

Video supervisionsmodulerne fokuserer på den praktiske integrering af basistræningen. En praktisk fordybelse i metoden.

I dette 4-moduls forløb arbejdes med et nyt øve-par.

Efter video-supervisionsmodulerne kan du vælge at blive certificeret i metoden. Certificeringsprocessen består af en skriftlig analyse af parrets terapeutiske forløb gennem transformationsmodellens 4 faser og 3 udfordringer og en 15 minutters video, der demonstrerer dit arbejde med parrets proces gennem transformationsmodellens 2.udfordring.

Hvis din opgave godkendes bliver du certificeret som parterapeut i Den mytiske hårdknude metoden®.

 

Lær et helt nyt og transformerende værktøj – ansøg om plads på holdet her >>>

 

Denne efteruddannelse er skabt til dig, der er …

 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Psykologi-studerende
 • Psykoterapeut-studerende
 • Parforholdscoach
 • Eller i anden kapacitet arbejder med par

Dette 15-måneders forløb er en efteruddannelse. Det er derfor en forudsætning, at du har en eller anden form for terapeutisk baggrund. Alle interesserede skal igennem en ansøgningsproces, inden de kan optages på uddannelsen.

Du skal derudover have læst min bog, Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, der danner grundlag for paradigmet og derfor for efteruddannelsen.

Lever du ikke op til disse krav, kan du i nogle tilfælde komme med på dispensation. Du ansøger om dispensation ved at skrive en mail til jytte@jyttevikkelsoe.com.

Det her bliver du i stand til på en helt ny måde:

 • Når den mytiske hårdknude er kortlagt korrekt, har du et præcist kort over parforholdets dynamiske landskab og grundstruktur – med både parforholdets faldgruber, forhindringer, blokeringer og endnu uindfriede potentialer tydeligt markeret.
 • Den korrekt kortlagte, mytiske hårdknude gør dig i stand til at præcisere hvor i parforholdslandskabet, parret sidder fast og blokerer for deres videre udvikling – lige meget hvor umulige uoverensstemmelser, konflikter, problemer, forhindringer, faldgruber og blokeringer, parret ramler ind i.
 • Det betyder, at du sammen med parret altid kan vende tilbage til parrets unikke grundstruktur og genvinde overblikket.

Derudover giver uddannelsen dig …

 • Et helt ny perspektiv på og overblik over parforholdsdynamikker.
 • En dybtgående forståelse af transformationsmodellens enkelte faser og udfordringer.
 • Interventioner til hver enkelt fase og udfordring.
 • Et fast holdepunkt at navigere ud fra, når parret fastlåser i konflikt og kaos.
 • Overblikket til at identificere, hvor i parforholdsdynamikken parret blokerer og fastlåser i deres negative cyklus.

Det udbytte vil jeg gerne have! Send mig til ansøgningsskemaet nu” >>>

 

Årelang, bredspektret international erfaring er din garanti for højt fagligt niveau

Jytte Vikkelsøe skriver om parforhold og kærlighed. Hun er forfatter til bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, som udkom på Gyldendal i 2017.

Jytte Vikkelsøe, Ph.D. i social psykologi med speciale i procesorienteret psykologi, har boet i knap 20 år i USA. Her arbejdede hun med individuelle- og parforholdsproblematikker i sin private praksis, som senior-underviser og medstifter af et MA-program i Process-Orienteret Psychology og som international konsulent, kursusleder, foredragsholder og supervisor i USA, Europa, Australien, New Zealand, Rusland og Asien.

Jytte Vikkelsøes internationale arbejde spænder over alt fra kurser og foredrag i personlig vækst, psykoterapeutisk træning og uddannelse, mangfoldighedstræning af Fortune 500 Companies, kommuner og offentlige uddannelsesinstitutioner til arbejde med aboriginale samfund omkring racisme, alkoholisme og mentale sygdomme og store internationale multi-kulturelle konflikter med 350-500 mennesker omkring social uretfærdighed i USA, Europa, Australien og Asien.

Jytte Vikkelsøe er forfatter til bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte (Gyldendal 2017) og har deltaget i mange radio- og tv-programmer, bl.a. som ekspert i flere af DR2’s Temalørdage, blandt andre Mor er den værste i verden og Hurra for krisen i parforholdet og i DR-podcasten Hjerteflimmer for voksne med Sara Bro.

Er du parat til at give dine par-klienter en helt ny oplevelse af deres parforholdsudfordringer?

Vil du lære hvordan man arbejder med metoden, der inspirere par til at se deres parforholdsproblematikker som endeløse udviklingsmuligheder?

Vil du lære at vise par, hvordan de kan gøre parforholdsproblematikker til overgange fra en udlevet version af parforholdet til en ny og større version af parforholdet – med den samme partner?

Så hold kalenderen fri til basistræningens 7 moduler i 2023-24

Modul 1: 15-16 September 2023
Modul 2: 27-28 Oktober 2023
Modul 3: 24-25 November 2023
Modul 4: 26-28 Januar 2024
Modul 5: 16-18 Februar 2024
Modul 6: 15-17 Marts 2024
Modul 7: 19-20 April 2024

Og certificeringstræningens 4 moduler 2024

Modul 1: 30-31 August 2024
Modul 2: 27-28 September 2024
Modul 3: 25-26 Oktober 2024

Modul 4: 15-16 November 2024

Undervisningen foregår fredage og lørdage fra klokken 9:30-16:30. Søndagene i basistræningens tre-dagesmoduler slutter klokken 16:00.

 

Al undervisning foregår på Nørrebro i København, tæt på Metrostation Nuuks Plads.
Vi mødes hos Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, opgang C, 3. sal, 2200 København N.

Vær blandt de første terapeuter i Danmark til at lære at bruge min metode med dine klienter

Din investering i at lære den model, som min bog har skabt stor efterspørgsel efter:

Kr. 54.900

Du kan også betale beløbet i rater:

Betal kr. 54.900 i 1 rate
Betal kr. 54.900 i 6 rater
Betal kr. 54.900 i 12 rater
Betal kr. 54.900 i 17 rater

Første rate trækkes ved tilmelding. De resterende rater trækkes automatisk med 30 dages mellemrum.

Du modtager en faktura for hver rate på e-mail.

”Ja tak, jeg ønsker at søge om optagelse nu!>>>

Læs også hvad tidligere deltagere siger:

”Hvis du arbejder med mennesker & kærlighed: Hende her kan flytte dig – sorry – KATAPULTE dig ind i et nyt paradigme. Jeg ville hellere undvære både min støvsuger og chokolade forever end gå glip af resten af Jytte Vikkelsøes videreuddannelse. For mig har uddannelsen været som at få en zoom-linse byttet ud med panorama-view. Jytte Vikkelsøe formidler simpelthen et nyt paradigme indenfor psyko-spirituelt arbejde med kærlighed, og det har haft skelsættende effekt på min professionelle praksis. Væk er fornemmelsen af ikke at komme helt til bunds. Jeg kan nu gå med klienterne til kernen – til roden. Som terapeut står jeg tydeligere, ser dybere, handler modigere. Mit arbejde har aldrig været mere tilfredsstillende. Og du kan komme med på næste hold!” Sara Skaarup, sexolog og parrådgiver.

”Jeg er 63 år og deltager lige nu på Jytte Vikkelsøes efteruddannelse: “Forstå forelskelsens mysterium”. Jeg har mange uddannelser bag mig også parterapeutiske, men denne uddannelse – dette paradigme som Jytte her fremlægger – er noget, jeg har ventet på i mange år. Jytte er knivskarp, og hun har en fantastisk stor viden. Begge dele er fuldstændig integreret i hendes autentiske, generøse og omsorgsfulde måde at undervise på. Teorien, som er så gennemarbejdet og velfunderet på alle måder, efterfølges altid af personligt arbejde, så vi får mulighed for at føle på egen krop, hvad det handler om, og derefter integrere det på hver vores måde. Jeg er meget taknemlig for at være med.” Ina Hahn, psykoterapeut MPF.

“Jeg har, sammen med min mand, været i terapi hos Jytte, og vi har, som par, rykket os så langt, at jeg ikke var et sekund i tvivl om opstart, da Jytte udbød denne overbygning. Jeg ville lære alt om krænkeren, forløseren og den mytiske hårdknude. Jytte er mytisk i sig selv, og jeg bøjer mig i støvet over, hvor vi som hold er kommet hen sammen med Jytte i cockpittet. Jeg arbejder intenst, ved hjælp af Jyttes teoretiske oplæg, øvelser og opgaver i studiegruppen, med et så dybt lag i mig selv, at jeg aner endnu en port til et friere og mere betydningsfuldt liv. Sammenfletningen af den mytiske hårdknude, de ubevidste lag i mennesket og barndommen har givet mig en helt anden indsigt i, forståelse af og nysgerrighed på kærlighed og forandringer, og det, der sker lige her og nu i dynamikkerne mellem mennesker.” Maria Løvgreen, par- og familieterapeut

“Jeg har tidligere været i et forløb hos Jytte, som har været helt skelsættende i mit private liv, men efteruddannelsen givet mig helt nye og meget dybere indsigter i og forståelse af metoden. Det er virkelig blevet tydeligt for mig, hvordan barndommen trækker dybe spor langt ind i voksenlivet. Og hvordan den, som et sneglespors lange, fugtige, klistrede hale, der stadig er synligt længe efter sneglen er forsvundet, trækker sine spor med ind i parforholdets mytiske hårdknude. Jeg er slet ikke i tvivl om, at træningen bliver helt afgørende for mit videre terapeutiske arbejde.” Anita Sundstrup Brinkmann, Familie- og parterapeut.

“Første gang jeg læste Jyttes bog ”Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte”, skete der et dybt skred indeni mig. Jeg har de senere år haft en stor længsel efter at forstå, hvorfor parforhold så sjældent fungerer i det lange løb. Noget faldt på plads, da jeg læste bogen. Og nu hvor jeg har deltaget i Jyttes parterapeutiske efteruddannelse, kan jeg af hjertet sige, at jeg for alvor er begyndt at forstå mekanismerne, der styrer et kærlighedsforhold på en helt ny og anderledes måde. Metoden er både kompleks og indviklet, men også enkel og logisk. Efteruddannelsen har virkelig givet mig blod på tanden til at hjælpe par med at forstå deres parforhold på helt nye og anderledes måder – at selv de mest trivielle hverdagskonflikter gemmer på nøglen til det parforhold, de så inderligt længes efter, hvis bare de tør gå dybt nok ind i dem. Så er du psykolog, psykoterapeut eller på anden måde engageret i at hjælpe mennesker, vil jeg på det kraftigste anbefale dig denne efteruddannelse.” Tom Hessellund Norup, ID-psykoterapeut

“Jytte, Alexander den Store og mig. Mange parforhold er bundet sammen af flere eller færre gordiske knuder, dvs. knuder, som er næsten umulige at løsne. Alexander den Store løste den gordiske knude ved at hugge den over med et sværd. Jyttes praksis er den modsatte af Alexanders. Jytte hugger ikke, men løsner forsigtigt og omhyggeligt sindenes og parrenes gordiske knuder. Jytte har hjulpet mig med at give mit livstov struktur samtidig med at hun forøger mit sinds smidighed, elasticitet og holdbarhed. I sin praksis er Jytte blød, lyttende og indfølende. Hendes teori er derimod lige så skarp som Alexanders sværd. Alexander blev Asiens hersker, men hos Jytte bliver du noget endnu større, nemlig din egen herre. Jeg har mange terapeutiske uddannelser bag mig, og Jyttes står øverst på min top-ti liste. Jyttes formidling er personlig, autentisk, nærværende, rørende, spirituel, mystisk, krydret med grundighed og nørderi og med en uudtømmelig bagage af faglig viden. Du vil ikke alene lære/tilegne dig noget ”udefra”. Du bliver også forandret indefra. Der sættes en transformationsproces i gang som føles forandrende, livgivende, spændende, som kan mærkes og opleves – det er som at flyve.” Charlotte Grumme, Psykoterapeut Mpf”

“Jyttes metode har fokus på processen, hvilket jeg synes er vigtig i det terapeutiske arbejde. Derudover hjælper teorien om den mytiske hårdknude mig med at holde struktur på hvor i forløbet klienten er.  Mit personlige møde med Jytte har sat så meget skub i min egen selvudvikling, på et plan, jeg ikke før har oplevet.  Ud over min personlige oplevelse, oplever jeg at hele holdet har fået en faglighed med, der helt sikkert vil få betydning for vores klienter.  Lone Heiberg Psykoterapeut MPF”

“Jyttes dans gennem sessionerne er både rørende, powerfuld og helt i særklasse. Jytte evner spændet mellem poetisk, inspirerende indre visdom og helt konkrete, dybt faglige, nørderier. Alt dette sammenfattes og udfoldes i uddannelsen, og i live-terapierne som udgør en uundværlig del af undervisningen. Allerede efter uddannelsens første to moduler havde jeg en helt fysisk oplevelse af en indre ommøblerings proces – en rørende åbning af krop og hjerte. Uddannelsen har fået stor indvirken på mit liv og terapeutiske arbejde, ingen tvivl om det. De varmeste anbefalinger herfra. Mette Wienberg, sesxolog og parterapeut”

“Du kan kun komme så langt med dine par, som du er kommet med dig selv”.
Da jeg i 2017 for første gang læste Jyttes bog, begyndte et nyt kapitel i mit liv. Det var som om, manglende brikker til mit livs puslespil dukkede  op. Jyttes mytiske hårdknude-metode gav mig svar på mange af de spørgsmål, jeg tumlede med både i mit eget ægteskab og i mit terapeutiske arbejde, og bogen vækkede en dyb længsel i mig. Jeg er psykodynamisk uddannet psykoterapeut med uddannelse fra Berlin. Jeg har selv gået i psykoanalyse i mange år og har arbejdet med par og enkeltpersoner i 13 år. Det skelsættende ved Jyttes efteruddannelse for mig var ”oplevelsen”. At blive hentet, ja nærmest katapulteret ind i oplevelsen. Jytte har med sin metode, sin høje faglighed, sig selv som kvinde og menneske, lært mig, hvordan jeg kan træde ind i det ubevidstes univers og gennem uddannelsen blive i stand til på en gang at stå med ét ben i denne oplevelse, i dette univers, og samtidig være i stand til at navigere i teorien, i den høje faglighed. Jytte har formået at udvikle en efteruddannelse, der viser vejen ind i det, der er så svært at få adgang til – i os selv og med vores klienter – og som er så smertefuldt at stå i, men som, hvis vi tør at være i det, sætter den største, indre udvikling i gang, der i min verden findes. Efteruddannelsen er spækket med teoretisk indlæring og samtidig levendegørelsen af samme, gennem dybdegående selverfaringsøvelser. Den har gjort mig langsom og præcis i mine interventioner og mere drømmende i min evne til at opspore en trævl af det ubevidste. Forudsætningen for dette arbejde, denne metode, er at kende sig selv og sine sår rimeligt godt og at være villig til at gå videre med egen indre udvikling. Alt sammen noget der hører med i efteruddannelsen. At være taget på denne efteruddannelsesrejse er den største gave, jeg har givet mig selv og dermed også mine omgivelser længe.
Ritta Hegnet Kristensen, psykoterapeut.

“Metoden, selvudviklingsøvelserne, Jyttes faglighed og autenticitet gør efteruddannelsen til en transformerende oplevelse. Efteruddannelsen åbnede døre for mig personligt og i mine samtaler med klienter til et univers, der gør livet større.” Jette Andersen, psykoterapeut MPF

 

Har du spørgsmål, inden du kan beslutte dig?
Så notér dem i ansøgningsskemaet.
Du sikrer dig din plads ved at betale, når din ansøgning er godkendt.

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!