Parterapeutisk efteruddannelse 

Parforhold er ikke et problem, der skal løses. Det er et mysterium, der skal leves.

Forelskelsen bærer på det største mysterium af alle: Nemlig at konflikten, der før eller siden sender par i parterapi, er tilstede helt fra begyndelsen, indbygget i selve forelskelsens struktur. Parterapeutens fornemmeste opgave er at folde dette mysterium ud, så konfliktens budskab kan leves – og samle parret i stedet for at skille dem ad.

Denne efteruddannelse lærer dig hvordan.

Var du fascineret af bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte og vil du gerne arbejde med teorierne i din egen praksis som terapeut? Nu har du for første gang muligheden for at lære at bruge metoden bag bogen.

Jeg vil gerne ansøge om en plads på det første hold >>>

 

Denne uddannelse tager udgangspunkt i et banebrydende kærlighedssyn

Mit arbejde med par verden over har bragt mig til denne konklusion: Du forelsker dig kun i et menneske, der i sin personlighedsstruktur bærer på to modsatrettede karaktertræk:
Et aspekt af det, du beundrer mest eller nærer det stærkeste ønske om at have i dit liv, men samtidig finder det vanskeligst at udvikle eller lade komme til udtryk i dig selv og et aspekt af det, du finder mest foruroligende og derfor mest ihærdigt forsøger at holde ude af dit liv.

Jeg kalder i min bog om emnet disse karaktertræk for henholdsvis det forløsende aspekt og det krænkende aspekt.

Disse to modsatrettede egenskaber generer en foruroligende blanding af euforisk begejstring og angstprovokerende usikkerhed. De aktiverer vores største håb og længsler og fastlåser os i de mest smertefulde, fastlåste, opslidende parforholdskonflikter. Men hvis ikke begge disse kvaliteter er tilstede, forelsker vi os ikke.

Jeg kalder dette fænomen den mytiske hårdknude. Og det er den mytiske hårdknude, du som terapeut er oppe imod i parterapien.

Kampen mellem det forløsende og det krænkende aspekt udspiller sig i terapilokalets mest udfordrende og fastlåste øjeblikke, når dine par-klienter …

 • Ikke er til at rokke ud af stedet.
 • Går i baglås, sætter hælene i og lukker ned.
 • Insisterer på, at det er den andens skyld.
 • Nægter at kigge på sig selv, fordi ”Hvis den anden ikke … så ville jeg heller aldrig…”
 • Oplever det, der sker, som uretfærdigt eller ensidigt rettet mod dem.
 • Føler at terapeuten holder med den anden: ”Hvorfor er det altid mig, der fokuseres på? Hvorfor griber du ikke fat i ham/hende?”
 • Udtrykker, at det hele pludselig er blevet ”min skyld”.
 • Insisterer på, at deres reaktion ikke har noget med deres sår at gøre.
 • Vrisser vredt og sarkastisk: ”Ja, selvfølgelig, det er igen-igen mig og mit sår”.
 • Gemmer sig bag ”Jamen, i min oplevelse…” for at slippe for at kigge på sig selv.
 • Bruger ”I min oplevelse…” til at slå den anden oven i hovedet.
 • Barrikaderer sig bag et hult og utilnærmeligt ”Ja”, der i virkeligheden betyder ”Nej”.

Mangler du redskaber til at tackle disse mest opslidende situationer i parterapien?

 • Har du lyst til at lære en ny og banebrydende model, der bruger konflikter og uoverensstemmelser som genvej til parforholdets ulevede potentiale?
 • Vil du lære selv at mestre metoden, jeg beskriver i min bog Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte?

Så har du for første gang nogensinde muligheden for at lære at bruge min afdækkende model i dit eget arbejde med klienter.

Løs hårdknuden i din parterapi – ansøg om plads på holdet her >>>

 

Jeg har i mit arbejde kortlagt en af de grundlæggende årsager til, at parterapi ikke ’lykkes’.

Kunne nogle af dine tidligere par-klienter sidde tilbage sådan her:

Når par fortæller om deres tidligere oplevelser i parterapi, hører jeg alt for ofte, at terapien hjalp dem på nogle punkter – men, at der manglede noget. ’Noget’ de ikke helt kan sætte fingeren på og ikke helt forstår, hvad er … De ved bare, der er ’noget’, den tidligere parterapi ikke formåede at gribe fat i. For selv om nogle ting er blevet bedre imellem parret, ender de stadig i hver sin skyttegrav hver eneste gang, der opstår konflikter imellem dem.

Terapien formåede ikke at kortlægge parforholdets DNA:
den mytiske hårdknude.

Parforholdsdynamikker og -konflikter er uendelig rodede og utrolig komplekse. Det er derfor både nemt og fristende at lade sig forføre af indholdet af parrets beklagelser – uanset om, det drejer sig om en opslidende konflikt, et fortravlet liv med karriere og børn, en affære, uoverensstemmelser om børneopdragelse, økonomi, eller mangel på intimitet og nærvær. Men sandheden er: De er alle bare snapshots af den underliggende, aktiverede mytiske hårdknude.

Hvis du som terapeut ikke forstår den underliggende dynamik – altså dét, der driver parforholdskonflikterne – ender parterapiens fokus nemt på indholdet af disse uoverensstemmelser. Og så er faren for symptombehandling stor. Symptombehandling efterlader netop par med den ovenfor beskrevne oplevelse: ”Jo, noget blev bedre, men der er stadig noget, vi ikke fik berørt.

Og så stopper par i terapien.

Ofte med et: ”Vi kom ikke rigtig videre …”

Den mytiske hårdknude kan og skal ikke lukkes ned.
Den vil og skal foldes ud.

Når det, der rumsterer i parforhold, bliver behandlet som ’et problem, der skal løses’, smækker døren til det evigt fornyende og livgivende parforholdsmysterium automatisk i.

Men hvis den mytiske hårdknudes parforholdsdrama bliver foldet ud, vil selv de mest opslidende og fastlåste parforholdskonflikter åbenbare aha-oplevelser, der kan blive det ultimative vendepunkt i parterapien.

For parforholdskonflikter er en frustreret version af parforholdets ulevede potentiale.

Når den mytiske hårdknude bliver foldet ud, kan det krænkende aspekt forløses og det forløsende aspekt integreres i den enkelte og i parforholdet. I stedet for at holde hinanden fastlåst i smertefulde konflikter, lærer parret at forstå problemer som uudfoldede potentialer.

Hvorfor er det så vigtigt, når vi arbejder med parterapi?

Fordi par tror, at de sidder fast i en parforholdsproblematik, de skal have hjælp til at løse.
Sandheden er både simplere og langt mere kompleks:
Den nuværende parforholdsramme er simpelthen for snæver til, at en større version af netop det parforhold kan folde sig ud. Deres nuværende parforholdsversion er nået til vejs ende, og en ny og større version tripper utålmodigt i kulissen for at komme i spil.

Alle parforhold indeholder mere end ét ægteskab.

For parforhold er i bund og grund dynamiske selvudviklingsmaskiner. Parterapiens fornemmeste opgave er derfor at hjælpe par med overgangen fra én parforholdsversion til den næste. Dvs. fra parforholdsversion 1.0 til parforholdsversion 2.0, til parforholdsversion 3.0 osv.

Hvis disse overgangsproblematikker bliver tolket som ’problemer, der skal løses’, misfortolker vi selve mysteriet, der førte to mennesker sammen.

Mysteriet gemmer sig i og skal derfor udfoldes i netop disse overgangsproblematikker.

Den bedste parterapi hjælper par til at håndtere overgangen fra det ene parforhold til det næste med den samme person – til døden dem skiller.

Du kan nu uddanne dig i den transformationsmodel, der gør dine klienters ’problem’ til et integreret potentiale – og for alvor forvandler deres parforhold

Til det formål har jeg udviklet en model, der trin for trin udfolder og kortlægger forvandlingsprocessen fra problem til levet integreret potentiale.

På efteruddannelsen 7 moduler lærer du trin for trin at bruge transformationsmodellens fire faser og tre udfordringer i dit terapeutiske arbejde med par såvel som individuelle klienter.

Sådan her kommer din uddannelse til at foregå:

Modul 1
Introduktion til paradigmet og transformationsmodellen
Hvordan hænger det hele sammen? I første modul binder vi det hele sammen og får det store overblik over paradigmet

 • Forelskelsens mysterium: Den mytiske hårdknude
 • Dansen mellem det bevidste og det ubevidste
 • Tilknytning: fra 16 til 4 til 16 spor
 • Implicit og explicit hukommelse
 • Skam, selvværd og selvtillid
 • Gøren og væren
 • Overbevisninger, forsvarsmekanismer, og overlevelsesstrategier
 • Parforholdets drama og mirakel: To sammenflettede sår
 • Det krænkende og det forløsende aspekt
 • Offer-krænker-sammenfletningen/ helhed-gennem-kontakt
 • Fra helhedssøgen til magtkamp
 • Det kompenserende elements rolle i parforholdet
 • Den høje-lave drøm og den milde kroniske depression
 • Opbygningen af transformationsmodellens 4 faser og 3 udfordringer

Herefter gennemgår vi transformationsmodellen trin for trin. Hver enkel fase og udfordring har sit eget modul.

Modul 2
Fase 1: Sådan kortlægges den mytiske hårdknude

 • Afdæk kernen i parrets problemformulering
 • Levendegør den personlige historie fra fortælling til oplevelse
 • Afdæk det krænkende og det forløsende aspekt
 • Kortlæg sammenfletningen af de to personlige historier
 • Tydeliggør den mytiske hårdknudes underliggende emotionelle dynamik

Modul 3
Sådan sammenkobles fase 1 med den første udfordring

Første udfordring: At turde give et helhjertet ja

 • Det nødvendige commitment
 • Hvad committer man sig til?
 • Forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • De 7 krav til den mytiske partner
 • Tilknytning: fra 4 til 16 til 4 spor og commitment
 • Selvværd og selvtillid og commitment
 • Manglende commitment til parforhold = manglende commitment til selv

Modul 4
Sådan sammenkobles den første udfordring med fase 2

Fase 2: Nedstigningen i det ubevidste

 • Afklædning, møde, begyndende ansvarstagelse og forløsning af det krænkende aspekt som indre proces
 • Udfold og tydeliggør forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • Om ’at blive på egen banehalvdel’ (hvad betyder det i virkeligheden?)
 • Om at tage ansvar for ’I min oplevelse …’ (hvad betyder det i virkeligheden?)
 • Bolden på din banehalvdel
 • Indre og ydre konfliktløsning: at etablere forbindelse mellem følelseshjernen og frontallappen

Supervisionsdag: Live supervision og øvelser

Modul 5
Sådan sammenkobles fase 2 med anden udfordring

Anden udfordring: Død og opstandelse – at turde skifte den indre kamp fra krænker til forløser

 • Tag fuldt ansvar for krænkende aspekt som indre proces
 • Anderkend partner som katalysator
 • Tag fuldt ejerskab af forløsende aspekt som indre proces
 • Bolden skal samles op
 • Kompensation og afhængighed
 • Affærer
 • Tilbage til 1. udfordring
 • Hvad dør, hvad genopstår?

Supervisionsdag: Live supervision og øvelser

Modul 6
Sådan sammenkobles anden udfordring med fase 3

Fase 3: Opstigningen fra det ubevidste

 • Om at møde, iklæde, tage ansvar og ejerskab af og integrere det forløsende aspekt
 • Det forførende og det komfortable i den velkendte indsnævrede version
 • Opgør med sidste tvivl og tøven omkring den nye og større version af både den enkelte og parforholdet
 • Integrer og tag ejerskab af det forløsende aspekt
 • Afmonter de sidste undskyldninger for at forblive i formindsket version

Supervisionsdag: Live supervision og øvelser

Modul 7
Sådan sammenkobles fase 3 med den tredje udfordring

 • Tredje udfordring: Fra ’4 spor’ til ’16 spor’
 • Om at tage fuldt ejerskab af og leve den nye parforholdsversion
 • Det sidste opgør i den tøvende 11. time
 • De tusind overbevisende grunde til ikke at krydse integrationstærsklen
 • Tilbage til 1. udfordring
 • Mod
 • Den endelige frisættelse af parforholdets ulevede potentiale

Fase 4: Den nye parforholdsversion bliver status quo. Den næste parforholdsversion lægger brænde i ovnen til den næste udfordring.

Vi kan ikke udfolde klienters processer længere, end vi selv er nået med udfoldelsen af vores egen.

Du vil derfor sideløbende – modul for modul – arbejde med din egen forvandlingsproces, så du får en mere intim oplevelse af transformationsmodellen.

Lær et helt nyt og transformerende værktøj – ansøg om plads på holdet her >>>

 

Denne efteruddannelse er skabt til dig, der er …

 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Psykologi-studerende
 • Psykoterapeut-studerende
 • Parforholdscoach
 • Eller i anden kapacitet arbejder med par

Denne uddannelse er en efteruddannelse, det er derfor en forudsætning, at du har en eller anden form for terapeutisk baggrund. Det forventes også at du arbejder med par under forløbet. Af samme grund er der en ansøgningsproces, alle interesserede skal igennem, inden de kan optages på uddannelsen.

Du skal derudover have læst min bog, Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, der danner grundlag for paradigmet.

Lever du ikke op til disse krav, er du velkommen til at søge dispensation. Dette gør du ved at skrive en mail til jytte@jyttevikkelsoe.com.

Det her bliver du i stand til på en helt ny måde:

 • Når den mytiske hårdknude er kortlagt, har du et præcist kort over parforholdets dynamiske landskab og grundstruktur – med både parforholdets faldgruber, forhindringer, blokeringer og endnu uindfriede potentialer tydeligt markeret.
 • Den kortlagte, mytiske hårdknude gør dig i stand til at præcisere hvor i parforholdslandskabet, parret sidder fast og blokerer for deres videre udvikling – lige meget hvor umulige uoverensstemmelser, konflikter, problemer, forhindringer, faldgruber og blokeringer, parret ramler ind i.
 • Det betyder, at du sammen med parret altid kan vende tilbage til parrets unikke grundstruktur og genvinde overblikket.

Derudover giver uddannelsen dig …

 • Et helt ny perspektiv på og overblik over parforholdsdynamikker.
 • En dybtgående forståelse af transformationsmodellens enkelte faser og udfordringer.
 • Interventioner til hver enkelt fase og udfordring.
 • Et fast holdepunkt at navigere ud fra, når parret fastlåser i konflikt og kaos.
 • Overblikket til at identificere, hvor i parforholdsdynamikken parret blokerer og fastlåser i deres negative cyklus.

”Det udbytte vil jeg gerne have! Send mig til ansøgningsskemaet nu” >>>

 

Årelang, bredspektret international erfaring er din garanti for højt fagligt niveau

Jytte Vikkelsøe skriver om parforhold og kærlighed. Hun er forfatter til bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, som udkom på Gyldendal i 2017.

Jytte Vikkelsøe, Ph.D. i social psykologi med speciale i procesorienteret psykologi, har boet knap 20 år i USA. Her arbejdede hun med individuelle- og parforholdsproblematikker i sin private praksis, som senior-underviser og medstifter af et MA-program i Process-Orienteret Psychology og som international konsulent, kursusleder, foredragsholder og supervisor i USA, Europa, Australien, New Zealand, Rusland og Asien.

Jytte Vikkelsøes internationale arbejde spænder over alt fra kurser og foredrag i personlig vækst, psykoterapeutisk træning og uddannelse, mangfoldighedstræning af Fortune 500 Companies, kommuner og offentlige uddannelsesinstitutioner til arbejde med aboriginale samfund omkring racisme, alkoholisme og mentale sygdomme og store internationale multi-kulturelle konflikter med optil 350 mennesker omkring social uretfærdighed i USA, Europa, Australien og Asien.

Jytte Vikkelsøe er forfatter til bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte (Gyldendal 2017) og har deltaget i mange radio- og tv-programmer, bl.a. som ekspert i flere af DR2’s Temalørdage, blandt andre Mor er den værste i verden og Hurra for krisen i parforholdet.

Er du parat til at give dine par-klienter en helt ny oplevelse af deres parforholdsudfordringer?

Vil du arbejde med metoden, der inspirere par til at se deres parforholdsproblematikker som endeløse udviklingsmuligheder?

Vil du lære at vise dem, hvordan de kan gøre parforholdsproblematikker til overgange fra en udlevet version af parforholdet til en ny og større version af parforholdet – med den samme partner?

Så hold kalenderen fri til disse 7 moduler i 2020

Modul 1: 17.-18. april
Modul 2: 8.-9. maj
Modul 3: 5.-6. juni
Modul 4: 13.-14.-15. august
Modul 5: 10.-11.-12. september
Modul 6: 22.-23.-24. oktober
Modul 7: 13.-14. november

Undervisningen foregår alle dage fra klokken 9:00-16:30 (undtagen 17/4, 13/8, 10/10, hvor vi slutter klokken 16:00).

Al undervisning foregår på Nørrebro i København, tæt på Metrostation Nuuks Plads.
Vi mødes hos Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, opgang C, 3. sal, 2200 København N.

Vær blandt de første terapeuter i Danmark, der kan tilbyde min metode til deres klienter

Din investering i at lære den model,
som min bog har skabt stor efterspørgsel efter, er
kr. 39.000

Du kan betale i 3 rater à kr. 13.000.

Eller ved køb i februar kan du betale 8 rater à kr. 5.000.

Første rate trækkes ved tilmelding. De resterende rater trækkes automatisk med 30 dages mellemrum.

Du modtager en faktura for hver rate på e-mail.

”Ja tak, jeg ønsker at søge om optagelse nu!”

 

Har du spørgsmål, inden du kan beslutte dig?
Så notér dem i ansøgningsskemaet.
Du sikrer dig din plads ved at betale, når din ansøgning er godkendt.

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!